Kuntokaarna

  • Tehostetun valvonnan ympärivuorokautinen asumisyksikkö, ohjaus ja avustaminen arkitoimissa, kuntouttavaa harrastus-, virike- ja ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on lisätä asukkaan omaa arjen hallintaa turvallisessa ympäristössä.
  • Soveltuu arjen tukea tarvitseville mielenterveys / päihdekuntoutujille, nuorille aikuisille tai psyykkisesti oireileville pitkäaikaissairaille.
  • Kuntoutuksella pyritään tukiasunnon kautta itsenäiseen asumiseen.