Hoivakaarna

  • Tehostetun valvonnan ympärivuorokautinen hoivan ja huolenpidon asumisyksikkö, ohjausta ja avustamista arkitoimissa turvallisessa ympäristössä.
  • Soveltuu paljon hoitoa ja tukea tarvitseville asukkaille.
  • Tavoitteenamme on luoda asukkaalle mahdollisimman hyvä elämänlaatu yksilölliset tarpeet huomioiden, järjestämme asukkaille päivätoimintaa, ulkoilua ja retkiä, joka antaa mielenvirkeyttä ja ylläpitää toimintakykyä.